Klauskite

Atsakome darbo dienomis 8-17 val.
Taip pat galite klausti telefonu +370 659 44144

Jūsų užklausa išsiųsta, greitu metu gausite atsakymą į el. paštą.
0
Prekių
Pirkti

Privatumo nuostatos

Duomenų pateikimas interneto parduotuvėje
Užsakymo registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.

Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą. „Livinn - sveiki produktai“ tvarko Jūsų asmens duomenis tam, kad apdorotų Jūsų prekių užsakymus, išspręstų klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu, bei vykdytų kitus sutartinius ar Lietuvos Respublikos teisės aktų įpareigojimus. Pateikdami užsakymą Jūs privalote nurodyti savo: vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą (kai prekes norite gauti kitu adresu), telefono numerį, nuolaidos kodą (jei turite), mokėjimo informaciją, įmonės pavadinimą (jei pageidaujate pristatymo į darbovietę).

Asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Jūsų asmens duomenys (el. paštas) gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimui). Jūs galite sutikti gauti naujienlaiškius, palikdami pažymėtą punktą „Pageidauju gauti naujienlaiškius nurodytu el. pašto adresu“ prie pirkėjo kontaktinės informacijos arba konsultacijų lange „Klauskite“. Naujienlaiškiai Jums gali būti siunčiami ir gavus Jūsų sutikimą (šį sutikimą Jūs duodate, įvesdamas savo elektroninio pašto adresą į naujienlaiškio užsakymo formą). Bet kuriuo atveju Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje. Naujienlaiškiai siunčiami kartą per savaitę.

Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės.

Pasirinkimo laisvė
Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais www.livinn.lt  svetainės ištekliais. Vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus informacijos apie nuolaidas ir kitos svarbios informacijos.

Saugumas
Bendrovė imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindama teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims
Bendrovė neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. Jūsų kontaktinė informacija gali būti perduodama mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

Informacija apie nepilnamečius
Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmeninius duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėje be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Nuorodos į kitus interneto puslapius
Šios privatumo nuostatos taikoma interneto svetainei www.livinn.lt. Pradžios tinklalapyje gali būti nuorodų į tinklalapius, kuriems šios privatumo nuostatos netaikomos. Išeidami iš mūsų svetainės susipažinkite su kitų tinklalapių, kurie gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją, privatumo nuostatomis.

Jūsų teisės
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
•    žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
•    gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjems teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus;
•    reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;
•    nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Šios teisės įgyvendinamos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir duomenų valdytojo patvirtintų Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, kreipiantis į duomenų valdytoją ir pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. „Livinn - sveiki produktai", gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@sveikiproduktai.lt.

Privatumo nuostatų keitimas
Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo nuostatas apie tai pranešdami interneto parduotuvėje. Jei Jūs po šių nuostatų pakeitimų naudojatės interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikytina, kad Jūs sutikote su nuostatų pakeitimu. Informaciją apie visus mūsų privatumo nuostatų pasikeitimus pranešime mūsų svetainėje ir kitose vietose, kur tai yra būtina.

Asmens duomenų tvarkymas
Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis privatumo nuostatomis.

Slapukai
Informuojame, kad prisijungus prie interneto parduotuvės www.livinn.lt svetainės, į Jūsų kompiuterį įrašomi žemiau nurodyti slapukai. Jie skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti ar blokuoti visus šiuos slapukus, bet tokiu atveju dalis interneto svetainės neveiks. Akceptuodami www.livinn.lt. Taisykles, Jūs sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje būtų įrašoma minėta informacija. 

Slapukas

Pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Papildoma informacija

Apsilankymo sesijos slapukas

SESS07

441cca0c5d

7f04c3a1f9

461c658bef

Slapukas skirtas tam, kad vartotojui nereikėtų kiekvieną kartą prisijungti prie svetainės. Jis įrašomas tik vartotojui pažymėjus lauką „Prisimink mane“

Pažymint lauką „Prisimink mane“

Galioja 5 dienas

Duomenų nerenka

-

Laikinas kintamasis

has_js

Būtinas svetainės veikimui. Galimos reikšmės: 0 arba 1

Įeinant į puslapį

Iki sesijos pabaigos

Duomenų nerenka

-

Google Analytics slapukai _utma
_utmb
_utmc
_utmz
_utmv
Slapukai skirtas reklamos skelbėjų identifikavimui, vartotojo keliui tinklalapyje stebėti, reikalingas tinkamam svetainės veikimui. Slapukai informuoja kuris domenas yra matuojamas, atskirtia unikalius vartotojus, prisimina vartotojo buvusių vizitų skaičių, nustatyto sesijos pradžią ir pabaigą, nustatyto iš kokio šaltinio vartotojas pateko į puslapį. Įeinant į puslapį Iki 2 metų Slapukas anonimizuotai fiksuoja duomenis apie vartotojo kelią ir apsilankymus - ši informacija negali būti susieta su individualiu vartotoju. Mūsų tinklalapyje Google Analytics yra nustatyti tokiu būdu, kad ištrina vartotojo IP adreso paskutinį oktetą. Tuo būdu nei „Livinn - sveiki produktai“, nei Google nerenka informacijos kuri galėtų identifikuoti vartotoją.


Baigiamosios nuostatos
Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@sveikiproduktai.lt.

Draudžiama kopijuoti ir skelbti www.livinn.lt internetinėje svetainėje pateikiamą informaciją be raštiško UAB „Sveiki produktai“ sutikimo.
Šioje internetinėje svetainėje yra nuorodų į kitus internetinius puslapius. UAB „Sveiki produktai“ neatsako už šiose nuorodose esantį informacijos turinį.

UAB „Sveiki produktai“ yra įregistruoti Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P5061.

Visos teisės saugomos © Livinn