Lankydamiesi internetinėje parduotuvėje www.livin.lt, naudodamiesi ja arba prisijungdami prie jos, patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su šiomis internetinės parduotuvės www.livin.lt Naudojimo sąlygomis (toliau – Sąlygos).

Šiose sąlygose Pardavėjas reiškia ribotos atsakomybės bendrovę „Bio Sala“ (UAB „Bio Sala“), registracijos numerį: 301608656, juridinis adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva (toliau Mes), o Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka internetinėje parduotuvėje www.livin.lt esančias prekes (toliau Jūs).

   • Slapukų politika ir Privatumo politika yra neatskiriama ir esminė šių Pirkimo sąlygų dalis.
   • Šios sąlygos yra privalomos Pardavėjui, Pirkėjui ir bet kuriam internetinės parduotuvės www.livin.lt Lankytojui. Tais atvejais, kai internetinės parduotuvės www.livin.lt lankytojas nesutinka su šiomis Sąlygomis (įskaitant Slapukų ir (arba) Privatumo politiką) – internetinės parduotuvės www.livin.lt lankytojas neturi teisės naudotis ir (arba) negali naudotis internetine parduotuve www.livin.lt
   • Pasiliekame teisę keisti Pirkimo sąlygas be išankstinio įspėjimo.
   • Mes negalime garantuoti, kad internetinės parduotuvės www.livin.lt veikimas bus nepertraukiamas, be klaidų ar sutrikimų, ir pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti, nutraukti ar pakeisti internetinės parduotuvės www.livin.lt veikimą (visiškai ar iš dalies), ir neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius internetinės parduotuvės www.livin.lt gedimus, klaidas ar netinkamą veikimą.
   • Jūs neturite trukdyti tinkamam www.livin.lt veikimui, o ypač neturite bandyti apeiti www.livin.lt arba bet kurios kompiuterinės sistemos, serverio, maršrutizatoriaus ar bet kokio kito prie interneto prijungto įrenginio apsaugos, klastoti, įsilaužti į jį ar kitaip trukdyti jo veikimui. Mes negalime garantuoti ir negarantuojame, kad bet kuriame internetinėje parduotuvėje www.livin.lt patalpintame turinyje nėra virusų ir (arba) kito kodo, turinčio kenksmingų ar griaunančių savybių. Jūs esate atsakingi už tai, kad imtumėtės pakankamų priemonių ir virusų patikrinimų (įskaitant antivirusinius ir kitus saugumo patikrinimus), kad atitiktumėte savo konkrečius duomenų įvesties ir išvesties saugumo ir patikimumo reikalavimus.

Sąvokos:

Internetinė parduotuvė − Pardavėjo sukurta svetainė ir duomenų bazė, kurioje Pirkėjas pateikia Užsakymus.
Pirkinių krepšelis (Mano krepšelis) − Pirkėjo išsirinktos prekės, už kurias nebuvo sumokėta internetinėje parduotuvėje www.livin.lt.
Užsakymas − internetinėje parduotuvėje www.livin.lt Pirkėjo pasirinktas ir apmokėtas prekių rinkinys.
Registruotas pirkėjas – Pirkėjas, užpildęs ir pateikęs registracijos formą, kurią galima rasti adresu www.livin.lt.
Neužsiregistravęs pirkėjas – arba Svečias, kuris neužpildė ir nepateikė registracijos formos, kurią galima rasti adresu www.livin.lt.
Prekių kainos garantijos laikotarpis – laikotarpio, iki kurio Pardavėjas garantavo, kad nekeis Prekių kainos, jei Užsakymas bus apmokėtas per šį laikotarpį, pabaigos data.
Atšaukimo forma – forma, kurią galite užpildyti norėdami pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo sutarties.
Privatumo politika – informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su mūsų teikiamomis paslaugomis.
Slapukų politika – informacijos failas, kuris siunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pvz., mobilųjį telefoną), kai lankotės svetainėje, ir saugomas Jūsų naršyklėje.
Kurjeris – Pardavėjo pasirinktas verslo partneris, kuris Pardavėjo vardu pristato Pirkėjo apmokėtas Prekes.
 
1.     Bendros sąvokos

   1.1.    Pirkėjas užsako, o Pardavėjas įsipareigoja tiekti ir pristatyti maisto, kosmetikos ir buities prekes, toliau – Prekės, kurių pavadinimus, sudėtį, kainas, kiekį ir vertę Pirkėjas suderina pateikdamas Užsakymą ir kurios yra nurodytos sąskaitoje faktūroje.
   1.2.    Apsipirkti svetainėje www.livin.lt turi teisę bet kuris asmuo – tiek Registruotas, tiek Neregistruotas Pirkėjas, o taip pat tiek Fiziniai, tiek Juridiniai asmenys.
   1.3.    Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo įsigalioja, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje www.livin.lt išsirenka Prekes, sutinka su internetinės parduotuvės Pirkimo sąlygomis ir paspaudžia mygtuką „Pirkti“.
   1.4.    Pirkėjas neturi teisės pirkti Prekių, esančių internetinėje parduotuvėje www.livin.lt, jei jis neperskaitė Pirkimo sąlygų arba su jomis nesutinka.
   1.5.    Pirkėjas įsipareigoja užsakyti ir priimti Prekes bei sumokėti Užsakymo kainą pagal Sutartį. Prekės pristatomos tik nurodytoje teritorijoje esančioje internetinėje parduotuvėje www.livin.lt.

2.    Asmens duomenų registravimas ir tvarkymas

   2.1.    Pardavėjas įsipareigoja saugoti asmens duomenų konfidencialumą ir garantuoti jų saugumą bei naudojimą pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą ir Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo reikalavimus. Informacija trečiosioms šalims gali būti teikiama tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.
   2.2.    Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti šioje sutartyje nurodytus asmens duomenis, saugoti juos tik tuo tikslu, kuriam jie skirti, ir tik tiek, kiek tai būtina šiam tikslui pasiekti, įskaitant paslaugos tobulinimo, reklaminės medžiagos siuntimo tikslus. Pardavėjas turi teisę perduoti Pirkėjo asmens duomenis bendradarbiaujantiems partneriams ir duomenų tvarkymo įmonėms. Surinkta informacija gali būti naudojama strateginiams ir rinkodaros tikslams.
   2.3.    Norėdami tapti Registruotu Pirkėju, turite užpildyti registracijos formą, kurią galima rasti adresu www.livin.lt, ir sutikti su Pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis.
   2.4.    Pildydamas registracijos formą Pirkėjas pateikia šiuos Duomenis: Vardas, Pavardė, Mobiliojo telefono numeris, El. paštas, Miestas / Kaimas, gatvė / Namo pavadinimas, Namo Nr. / Pastatas, Buto Nr., Pašto kodas.
   2.5.    Pirkėjas, sutikdamas su internetinės parduotuvės www.livin.lt Pirkimo sąlygomis, sutinka, kad pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais:
      2.5.1.    Informacijos pateikimui Pirkėjui,
      2.5.2.    Pirkėjo tapatybės nustatymui,
      2.5.3.    Prekių pardavimui,
      2.5.4.    Užsakymo pristatymui,
      2.5.5.    gerinti internetinės parduotuvės kokybę,
      2.5.6.    Rinkos tyrimams.
   2.6.    Pirkėjas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą, taip pat už veiksmus, atliktus su naudotojo registracijos duomenimis www.livin.lt internetinėje parduotuvėje, ir už pasekmes, kylančias dėl klaidingos informacijos pateikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, neteisingo pristatymo adreso ar mobiliojo telefono numerio nurodymą.
   2.7.    Pirkėjas yra atsakingas už visų registracijos metu pateiktų duomenų saugumą ir Pardavėjas neatsako už bet kokią Pirkėjo patirtą žalą, jei Pirkėjas aplaidžiai tvarkė registracijos duomenis ir dėl to šie duomenys tapo prieinami trečiosioms šalims ar jais buvo piktnaudžiaujama.
   2.8.    Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti Pardavėjui apie galimą trečiosios šalies manipuliavimą Pirkėjo registracijos duomenimis, taip pat jei Pirkėjas įtaria, kad jo registracijos duomenys tapo prieinami trečiosioms šalims.
   2.9.    Pardavėjas turi teisę blokuoti Pirkėjo prieigą prie internetinės parduotuvės, jei mano, kad trečiosios šalys piktavališkai veikia Pirkėjo vardu. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie prieigos blokavimą.
   2.10.    Pirkėjas, kuris yra Neregistruotas, pateikdamas Užsakymą internetinėje parduotuvėje www.livin.lt ir nurodydamas prašomą informaciją, sutinka su Taisyklėmis ir su jo pateiktų asmens duomenų tvarkymu tiek, kiek tai būtina tinkamam Prekių pirkimo įvykdymui, t. y:
      2.10.1.    Pirkėjų informacija, Prekių pardavimas ir pristatymas, Pirkėjų identifikavimas – vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris, el. paštas, miestas / kaimas, gatvė / namo pavadinimas, namo Nr. / blokas, buto Nr., pašto kodas.
   2.11.    Registruotas Pirkėjas turi teisę bet kada atnaujinti, pakeisti, papildyti ar ištrinti savo registraciją svetainėje www.livin.lt.
   2.12.    Registruotas Pirkėjas susikuria vartotojo profilį, slaptažodį ir turi teisę naudotis specialiais internetinės parduotuvės www.livin.lt pasiūlymais. Registruotas Pirkėjas yra atsakingas už saugų savo prieigos duomenų saugojimą ir už tai, kad jie nebūtų atskleisti trečiosioms šalims.

3.    Prekių kainos

   3.1.    Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.livin.lt nurodomos eurais, galiojančiuose norminiuose aktuose nustatyta tvarka. Į kainą įskaičiuotas galiojančiuose norminiuose aktuose nurodytas pridėtinės vertės mokesčio tarifas (PVM).
   3.2.    Į kainą neįskaičiuotos prekės pristatymo išlaidos. Prekių pristatymo kaina nurodoma atskirai pateikiant Užsakymą.
   3.3.    Internetinėje parduotuvėje www.livin.lt nurodytos Prekių kainos gali skirtis nuo LIVIN fizinėse parduotuvėse esančių prekių kainų.
   3.4.    Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Prekių pirkimo metu.
   3.5.    Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti Prekių kainas.

4.    Prekių prieinamumas

   4.1.    Jeigu pakuojant siuntą paaiškėtų, kad prekė (-ės) iki išsiuntimo yra nebeprieinamos, Jums bus grąžinta už prekę (-es) sumokėta suma.
   4.2.    Jei iki siunčiant siuntą paaiškėja, kad tam tikrų užsakytų prekių kiekis ribotas, prekės bus išsiųstos klientams, kurie užsakymą pateikė pirmieji. Pirkėjams, kuriems prekės negalėsime pristatyti, bus grąžinama už prekę (-es) sumokėta suma.

5.    Užsakymo pateikimas

   5.1.    Užsakymas pateikiamas paspaudus mygtuką „PIRKTI“ skiltyje „Mano krepšelis“. Pirkėjas privalo vykdyti Prekių pirkimo proceso veiksmus, užpildydamas ir patikrindamas kiekviename žingsnyje prašomą informaciją, taip pat įsitikindamas į krepšelį įdėtų prekių teisingumu ir kiekiu.
   5.2.    Spustelėjus mygtuką „PIRKTI“, jums siūloma galimybė prisijungti – įeikite į Registruoto Pirkėjo profilį ir užbaikite pirkimą arba įsigykite pasirinktas Prekes kaip Neregistruotas Pirkėjas, pateikdami visą reikiamą informaciją.
   5.3.    Jei Registruotas pirkėjas jau yra prisijungęs prie savo profilio, reikia papildyti trūkstamą informaciją, reikalingą Prekėms įsigyti.
   5.4.    Užsakymo pateikimo metu reikia pasirinkti pristatymo būdą.
   5.5.    Jei Pirkėjui kyla klausimų ar problemų, susijusių su Užsakymų pateikimu ar kita veikla internetinėje parduotuvėje www.livin.lt, Pirkėjas turi kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių.

6.    Užsakymo apmokėjimas

   6.1.    Internetinėje parduotuvėje galimi trys užsakymo apmokėjimo būdai:
      6.1.1.    Internetinė bankininkystė
      6.1.2.    Mokėjimo kortelė
      6.1.3.    Be aukščiau nurodytų mokėjimo būdų – už Prekes galima sumokėti pristatymo metu.
   6.2.    Pirkimą patvirtinantis dokumentas arba pristatymo pranešimas siunčiamas užsakymo formoje nurodytu El. pašto adresu.

7.     Užsakymo vykdymas

   7.1.    Internetinėje parduotuvėje www.livin.lt pateikti užsakymai apdorojami darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.
   7.2.    Registruoti Pirkėjai gali susipažinti su savo užsakymo įvykdymo būsena savo Profilio paskyroje ir gauti informacinius El. laiškus, o Neregistruoti Pirkėjai gaus informacinį El. laišką apie užsakymo įvykdymo būseną.

8.    Prekių pristatymas ir atsiėmimas

   8.1.    Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurį Pirkėjas nurodo prieš pateikdamas kiekvieną užsakymą.
   8.2.    Prekės pristatomos tik darbo dienomis. Pardavėjas išsiunčia Prekes tą pačią darbo dieną, atitinkamai Užsakymas pristatomas per vieną ar dvi darbo dienas.
   8.3.    Pardavėjas turi teisę pakeisti Prekių pristatymo laiką, iš anksto apie tai informavęs Pirkėją.
   8.4.    Už pristatymą taikomas pristatymo mokestis. Pristatymo mokestis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo.
   8.5.    Jei Klientas pasirenka atsiimti Užsakymą viename iš savitarnos paštomatų, Užsakymo pristatymo dieną Klientas gaus informacinę SMS žinutę, kurioje bus nurodytas paštomato durelių atidarymo kodas.
   8.6.    Jei Klientas pasirenka gauti Užsakymą pristatant Kurjeriui Kliento nurodytu adresu, Kurjeris susisieks su Klientu Prekių pristatymo dieną, kad informuotų Klientą apie Prekių pristatymo laiką.
   8.7.    Atsiimdamas prekes Pirkėjas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), kad būtų galima nustatyti Pirkėjo tapatybę.
   8.8.    Jei prekių pristatymas Pirkėjui neįmanomas dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas nurodė neteisingą adresą ir (arba) mobiliojo telefono numerį, Pirkėjas nerandamas nurodytu adresu, su Pirkėju neįmanoma susisiekti, nurodytu adresu negalima patekti ir t. t.), Prekės pakartotinai nepristatomos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas prieš Kurjeriui atvykstant nurodytu adresu susitarė su Kurjeriu dėl antro pakartotinio pristatymo kitą dieną, nekeičiant pirminio pristatymo adreso), tačiau Prekių pirkimas gali būti atšauktas. Tokiu atveju Pardavėjas susisieks su Pirkėju, kad rastų sprendimą:
      8.8.1.    Pardavėjas gali atšaukti užsakymą, grąžindamas už Prekes sumokėtą sumą, tačiau negrąžinti už Prekes sumokėto pristatymo mokesčio.
      8.8.2.    Pardavėjas gali pakartotinai pristatyti Užsakymą. Už pakartotinį pristatymą taikomas papildomas mokestis.
   8.9.    Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo įsitikinti, kad pristatytos Prekės atitinka Užsakyme pateiktas Prekes.
   8.10.    Jei Pirkėjas pastebi bet kokią žalą ar neatitikimą gautame Užsakyme, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui. Jei siuntą pristato kurjeris, apie neatitikimą taip pat reikia informuoti kurjerį.

9.    Atsisakymo teisė. Prekių keitimas ir grąžinimas

   9.1.    Pagal EU „Nuotolinės prekybos direktyva (97/7)“ Pirkėjas – fizinis asmuo gali pasinaudoti sutarties atsisakymo teise ir vienašališkai atsisakyti sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo dienos. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jei: pristatomos Prekės, kurių dėl jų pobūdžio negalima grąžinti, arba jos yra greitai gendančios, suvartojamos, maisto produktai ar gėrimai, arba jei įsigyta kosmetika, buitinė chemija ar higienos priemonės buvo atidarytos ir panaudotos.
   9.2.    Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad nebūtų sumažinta Prekės vertė, kokybė ir saugumas. Priešingu atveju Pardavėjas turi teisę atsisakyti suteikti Pirkėjui teisę nutraukti sutartį dėl pristatytų Prekių.
   9.3.    Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Pirkėjas turi užpildyti kontaktinę formą, kurią galima rasti svetainėje www.livin.lt, per 14 dienų nuo Užsakymo gavimo dienos ir pateikti formoje reikalaujamą informaciją, arba susisiekti su Klientų aptarnavimo specialistu. Atsisakymo prašymą galima pateikti:
     9.3.1.    El. paštu: [email protected]
     9.3.2.     paštu, per kurjerį arba pristatant asmeniškai į Pardavėjo biurą Lietuvoje: P. Lukšio g.32, LT-08222 Vilnius
   9.4.    Produktas turi būti pateiktas kartu su užpildyta forma.
   9.5.    Pasinaudojęs teise atsisakyti sutarties, Pirkėjas padengia prekių grąžinimo į www.livin.lt išlaidas.
   9.6.    Pirkėjas turi teisę pasinaudoti teise atsisakyti sutarties dėl visų vieno Pirkimo metu įsigytų Prekių ir susigrąžinti už Prekes sumokėtą kainą ir pristatymo kainą arba dėl dalies vieno Pirkimo metu įsigytų Prekių ir susigrąžinti už Prekes, dėl kurių Pirkėjas pasinaudojo teise atsisakyti sutarties, sumokėtą kainą.
   9.7.    Jei grąžinamos prekės kurioms taikoma akcija už jas bus atlyginta kaina, už kurią jos buvo įsigytos.
   9.8.    Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekių ir nesuteikti Pirkėjui teisės atsisakyti sutarties, taip pat negrąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtų pinigų, jei grąžindamas Prekes Pardavėjas nustatė Prekių pažeidimus (nuimtos ir (arba) sugadintos etiketės, suplėšytos apsauginės plėvelės ir t. t.) ir (arba) Prekių naudojimo požymius.
   9.9.    Apmokėtos Prekės kainos grąžinimas tais atvejais, kai Pirkėjas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, yra vykdomas galiojančiuose norminiuose aktuose nustatytais terminais ir tvarka.

10.    Pardavėjo teisės ir pareigos

   10.1.    Pardavėjas įsipareigoja teikti Paslaugą pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus, kokybiškai, laikydamasis Paslaugų teikėjo profesijai nustatytų standartų, kriterijų ir etikos normų.
   10.2.    Pardavėjas turi teisę pasitelkti savo darbuotojus arba subrangovus Paslaugai teikti.
   10.3.    Pardavėjas įsipareigoja vykdyti Sutartį ir pristatyti prekes Pirkėjui pagal Sutarties sąlygas ir Užsakyme numatytą komplektaciją.
   10.4.    Pardavėjas negali garantuoti, kad užsakymas bus pristatytas be jokių klaidų.
   10.5.    Jei Pardavėjas negali įvykdyti sąlygų, įtrauktų į Sąlygas (terminas, suma, kokybė ir pan.), Jis apie tai laiku informuoja Pirkėją, susisiekdamas nurodytu telefono numeriu arba El.paštu ir gali pasiūlyti Taisyklių ar Sąlygų pakeitimus. Sprendimas randamas atsižvelgiant į situaciją, abiejų šalių susitarimu.

Visus nesutarimus ir ginčus, kurie gali kilti tarp Šalių vykdant Sutartį, Šalys įsipareigoja išspręsti abipusių derybų būdu. Jei derybų būdu nepavyksta susitarti, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose.

Slapukų politika

Informuojame, kad, lankantis internetinėje parduotuvėje www.livin.lt, jūsų kompiuteryje saugomi šie išvardinti slapukai. Jie skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos slapukus keisdami slapukų nustatymus, tačiau šiuo atveju dalis svetainės funkcijų neveiks. Sutikdami su www.livin.lt sąlygomis, sutinkate, kad aukščiau minėta informacija būtų saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Internetinės parduotuvės www.livin.lt naudojamų slapukų aprašymai:

 

Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

Pakeitę slapukų nustatymus, bet kada galite priimti arba atmesti tam tikrus slapukus.

Jei pageidaujate, kad slapukai nebūtų saugomi jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, slapukų nustatymuose galite pasirinkti gauti pranešimą prieš išsaugant slapukus. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė vienu metu atmestų visus arba tik kai kuriuos slapukus. Slapukus, kurie jau yra išsaugoti jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, visada galite ištrinti.

Internetinėje parduotuvėje www.livin.lt slapukų nustatymus galite keisti čia:

Slapukais surinkti jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių teisės aktus, nuostatų. asmens duomenų apsaugos. Vadovaudamiesi galiojančių teisės aktų reikalavimais, taikome saugumo priemones, kad Jūsų asmeniniai duomenys nebūtų atskleisti ir kad jie nebūtų naudojami neteisėtai.

Draudžiama kopijuoti ir publikuoti svetainėje www.livin.lt pateiktą informaciją be raštiško UAB „Bio Sala“ sutikimo.

Šioje svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines. UAB „Bio Sala“ neatsako už šių svetainių turinį.

leaf
Užsisakykite naujienlaiškį ir gaukite -10% nuolaidą kitam apsipirkimui